Prestige Adventure - prestižní zážitky

Navigace:

special

vyberte si zážitek

Kurzy vzdělávání

Vzdělávání

Nedokončili jste z ňákého důvodu školu? Nevzali vás na vysokou? Nemůžete zavadit o práci ve svém oboru? My vám nabízíme skvělé řešení. Rekvalifikační kurzy všeho druhu vám pomohou opět získat sebevědomí, práci a postavení.

Co darujete:

Darujte sobě nebo svým nejbližším rekvalifikační kurz dle jeho přání.
Vzdělávací kurzy lze kombinovat. Studium trvá vždy 2měsíce. Konkrétní termín je stanoven po domluvě. Můžete si vybrat  zcelé škály kurzů:

1. Rekvalifikace na PC1500,- Kč
Kurz je zaměřen do 4 tématických oblastí: základy obsluhy PC, Word, Excel, Outlook.Kurz akreditován MŠMT !!! Výuka kombinovaná (e-learning + lektorovaná výuka)

2. Kurz tvorby webových stránek 500,- Kč
Studenti se seznámí se základy tvorby webových stránek. Důraz je kladen na praktické využití nabytých znalostí, takže součástí kurzu bude mnoho konkrétních příkladů. Studenti se seznámí se základy HTML, s možnostmi publikace webových stránek, zásadami psaní textů a strukturalizace webových stránek, editory pro psaní stránek a chování vybraných internetových prohlížečů k zobrazování stránek(e-learning-lektorovaná-výuka).

3. Kurz angličtiny pro začátečníky 1300,- Kč
Cílem kurzu "Angličtina pro začátečníky" je zvládnout základy anglické gramatiky a základní slovní zásobu, které budou procvičovány na praktických situacích ze života (lektorovaná výuka).

4. Kurz digitální fotografie... 500,- Kč
Kurz určený pro zájemce, kteří chtějí poznat nové techniky fotografování. Výuka se věnuje jak klasickým postupům při tvorbě fotografie (stavba fotografie, záběr, expozice, citlivost, vyvážení barvy, světlo, atd.) tak specifikům digitální fotografie včetně tisku, úpravy a archivace (e-learning + lektorovaná výuka).

5. Kurz podvojného účetnictví ... 500,- Kč
Určeno pro zájemce se základní znalostí ekonomie. Kurz je zaměřen na oživení základních znalostí v této oblasti a seznámení s aktuálními účetními postupy. Obsah kurzu: základy účetnictví, rozvaha, zavírání a otevírání účtů, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a závazky, náklady, výnosy, vlastní kapitál, účetní závěrka, atd.Kombinovaná výuka – e-learning + lektorovaná výuka.

6. Prezentační a komunikační dovednosti ... 500,- Kč
Praktický kurz, díky kterému se naučíte techniky nezbytné pro správnou komunikaci a prezentaci vlastních témat. Naučíte se jak zaujmout a přesvědčit posluchače, pomocné metody při prezentaci (technika řeči, image a řeč těla, atd.). V rámci kurzu se seznámíte s teorií a pravidly komunikace, asertivity, řešení konfliktů, týmové komunikace, vyjednávání, atd. (e-learning + lektorovaná výuka).

7. Kurz MS PowerPoint ... 500,- Kč
Kurz věnovaný základům práce s aplikací umožňující tvorbu grafických prezentací. Obsahem kurzu je pohyb v prostředí aplikace PowerPoint, otevření a založení vlastní prezentace, práce se snímky, zobrazení prezentace, řazení snímků, vkládání tabulek, grafů a jiných objektů, grafická úprava prezentace, organizační diagramy, grafy, animace, poznámky lektora, šablony, tisk (e-learning + lektorovaná výuka).

8. MS Word pro pokročilé ... 500,- Kč
Kurz určený pro zájemce o prohloubení znalosti práce s touto kancelářskou aplikací. V rámci kurzu budou probrána témata vážící se ke stylům, šablonám, hromadné korespondenci. Dále budou vysvětleny zásady tvorba diagramů a vkládání objektů, propojení s jinými aplikacemi, práce s rozsáhlými dokumenty a práce s dokumenty ve skupině (e-learning + lektorovaná výuka).

9. MS Excel pro pokročilé ... 500,- Kč
Kurz určený pro pokročilé uživatele. Obsahem studia je formátování a podmíněné formátování, práce s grafy, vkládání, skládání a příklady funkcí z daných kategorií (důraz na praktické použití). Dále je věnován prostor problematice dat (Seznamy, Ověření dat, Řazení, Filtry, Souhrny), Kontingenčním tabulkám a grafům (základní práce, příklady tvorby). V závěru kurzu budou probrány Makra (zabezpečení před makry, základní použití, nahrávání). E-learning + lektorovaná výuka).

10. Základy společenského chování ... 500,- Kč
Souhrn základních pravidel společenského chování. Základní princip, první kontakty, konverzace, obchodní a společenská návštěva, jak se chovat v restauraci, společenské chování na pracovišti, hlavní zásady společenského styku atd. E-learning + lektorovaná výuka).

11. Příprava a řízení projektů EU ... 500,- Kč
Kurz určený pro zájemce o pochopení základních principů dotační politiky EU. Studium je věnováno obecným informacím o EU (historie, milníky EU integrace, rozpočet, společné politiky), regionální politice EU, politice hospodářské a soc. soudržnosti. Velký prostor je věnován dotačním programům (předvstupní, 2004-2006) a přehledu a zaměření programů v období 2007-2013. Studující se mohou naučit postup přípravy projektu (SWOT, projektový cyklus, logframe, partnerství, horizontální témata), zákonitosti realizace projektu (rozpočet, harmonogram, veřejná podpora, monitorovací indikátory). Součástí e-kurzu je přehled webových stránek k dané tématice, adresář strategických dokumentů a administrujících institucí. E-learning + lektorovaná výuka).

12. Praktický software a multimédia ... 500,- Kč
Tématem kurzu je využití domácího počítače jako multimediálního centra. Zaměření výuky: grafika (vektorová, bitmapová grafika, grafické formáty, grafické softwarové nástroje, praktická ukázka ve Photoshopu), audio (teoretický základ, formáty audia, software pro práci se zvukem, přehrávače a editory, ukázka převodu zvuku do MP3, ID3 tagy, lyrics), video (teoretický základ, kompresní formáty + kodeky, digitální záznamová média, DVD a ochrana disků, načítání titulků, software pro přehrávání a úpravu videa). E-learning + lektorovaná výuka.

Cena zahrnuje:

Vždy 2měsíční kurz dle výběru, obsah kurzu jež je výše popsaný, po absolvování kurzu dostane každý certifikát jako potvzení o jeho úspěšném absolvování.

Cena nezahrnuje:

dopravu, služby jež nejsou výše popsané

Zdravotní stav:

nerozhoduje, dietolog se vám zcela přizpůsobí

Sezónnost, počasí:

celoročně, termíny kurzů dle osobní dohody s lektorem

Počet osob:

1 osoba

Speciální předpoklady:

kurzy probíhají v MCKV ve skupině max.10lidí

Oblečení:

pohodlné

Kdy rezervovat:

min 2 týdny předem

CENA:

Kurz na PC... 1500,- Kč/osoba
Kurz AJ pro začátečníky... 1300,- Kč/osoba
všechny ostatní výše popsané... 500,- Kč/osoba

Objednat:

email: info@prestigeadventure.cz  |  tel.: +420 777 129 747  |  objednávkový formulář


Obdarovaný či zájemce si sám rezervuje datum na tel. čísle nebo emailu uvedeném na dárkovém poukazu nebo na našich webových stránkách.
Dárkové poukazy jsou na jméno, tedy jsou nepřenosné a max. platnost je 6 měsíců od data vystavení. Veškeré změny jsou v kompetenci vystavovatele voucheru, tj. Agentura prestige adventure.